Flowing Rock Flowing Rock Flowing Rock

UKM Ketoprak Ketawang Gelar “Sekaring Bawana Langgeng”

Jumat, 17 April 2015 | 04:39 WIB
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ketoprak “Ketawang” bakal mbabar lakon Sekaring Bawana Langgeng. Pagelaran diadani ing gedhung B6 Fakultas Basa lan Seni (FBS) Universitas Negeri Semarang, Setu Paing 18 April 2014 wiwit jam pitu wengi. Manut poster kang dipasang dening panitia, pagelaran kasebut mujudake kolaborasi antara UKM Ketoprak “Ketawang”, UKM Panembrama “Langen Sekar”, UKM Tari Klasik...

Sabanjure..

Kabar Liyane

 • Dibukak, Pendaftaran Kursus Panatacara Kridhamadu

  16 April 2015 | 06:02 WIB
  Pendaftaran kursus panatacara lan pamedhar sabda Kridhamadu wis dibukak maneh. Nganti Kemis (16/4), puluhan mahasiswa Jurusan Basa lan Sastra Jawa wis...
 • Kemis, Sambung Rasa Jurusan Basa Jawa

  15 April 2015 | 05:41 WIB
  Ana uneg-uneg tumrap Jurusan Bahasa lan Sastra Jawa? Ana apike padha lungguh bebarengan sinambi gunem raras ing Sambung Rasa Jurusan, Kemis (16/4) wiwit...
 • Maca Gurit Iku Asyik, nanging…

  15 April 2015 | 05:09 WIB
  Jebul maca gurit iku asyik. Saora-orane mangkono panemune sawetara mahasiswa Pendidikan Basa lan Sastra Jawa FBS Unnes nalika ditemoni jawa.unnes.ac.id...
 • Perpus Jurusan Jawa Nambah 200 Buku

  15 April 2015 | 01:33 WIB
  Perpustakaan Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unnes taun iki arep nambah maneh sethithike 200...
 • Bothekan Kabar

  Kayon

  Dening Dhoni Zustiyantoro

  GUNUNGAN utawa kayon sajrone gelaran wayang kulit ora mung digunakake dhalang minangka piranti kanggo njangkepi crita supaya bisa lumaku kanthi samesthine. Nanging, luwih saka iku nduweni maksud lan kekarepan: tanpa gunungan, wayang kulit ora bisa diparagakake. Ora bakal ana kauripan, ora bakal ana crita wayang. Kepriye lire? Kita asring mangerteni, nalika ki dhalang durung munggah sasana pentas, nalika para pengrawit wus miwiti gendhing-gendhing manguyu-uyu, gunungan wis ditancepake ana tengah kelir. Wektu iku, dunya durung ana crita. Dunya saisine nalika durung ana manungsa temtu isih wujud alam...

  Taksi

  Dening Fahmi Abdillah

  SEDAN merk Toyota Limo werna biru takpanasi. Ora lali sadurunge takumbah resik, jerone taksulaki, nggo ngilangi bledug.  Mobil taksi, kudune ngutamakake rasa nyamane penumpang, salah sijine kanthi cara ngreksa karesikan njaba lan njerone. Kahanane mobil taksetiti, aja ngasi amarga kentekan banyu radiator, dina iki ora ngeterake penumpang tekan panggon kang dituju. Mobil taksetir nyang terminal Penggaron. Tekan kana takparkir pinggir dalan ngarep pom bensin. Kaya padatan aku metu saka mobilku, gageyan nggolek penumpang. “Tindak pundi, Pak?’’ bapak-bapak nganggo bathik sing lagi mudhun saka...

  Uri Pradanasari

  mar-di-ka bocah desa nembang sumawur aruming kembang kembange werna abang jejer-jejer kadya gambang gambang kang mbedaya gula gulane gula klapa gula klapa kang nantang ima kojahe alus linambar panca gawe ayem soca kang wursita lakune ngubengi palagan rina wengi gawe tratapan pawongan kadya pawuhan ludira dadi dolanan kawuryan nora kascarjan mar-di-ka.. mar-di-ka.. mlayu tanpa daya kari pasrah mring Mbahu Reksa pungkasane dadi jawara sekaran, 20 agustus 2014 tirta mega tirta kaca mega nora linambar apa-apa among pandeng pinandeng tan gawe mubeng saben lunga melu lunga ngetutake lakune rina apa meneh...

Tautan Luar

Tautan Dalam

 • Kontak Kami

  Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa
  Gedung B8 Fakultas Bahasa dan Seni
  Universitas Negeri Semarang
  Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229


  Telepon/Fax. (024) 86458383
  E-mail: bahasajawaunnes@yahoo.com
  Facebook: Bahasa Jawa Unnes
  Twitter: @jawaunnes