Flowing Rock Flowing Rock Flowing Rock

Kethoprak Gaul “Pedhut Bumi Tuban” lan “Waspaning Asmara” Antuk Pangalembana

Jumat, 18 November 2016 | 06:43 WIB
Lakon Pedhut Bumi Tuban dening grup kethoprak Cakra Maharaja  lan Waspaning Asmara dening Citragada dadi penyaji kanthi pangalembana  ing Festival Kethoprak  Gaul #4, Rebo-Kemis 16-17 November 2016. Sawetara paraga uga pinilih minangka pemain kanthi pangalembana dening dewan juri festival kang kagelar ing Gedung B8 Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unnes kampus Sekaran iku. Pedhut Bumi Tuban mbabar...

Sabanjure..

Kabar Liyane

  Kayon

  Dening Dhoni Zustiyantoro

  GUNUNGAN utawa kayon sajrone gelaran wayang kulit ora mung digunakake dhalang minangka piranti kanggo njangkepi crita supaya bisa lumaku kanthi samesthine. Nanging, luwih saka iku nduweni maksud lan kekarepan: tanpa gunungan, wayang kulit ora bisa diparagakake. Ora bakal ana kauripan, ora bakal ana crita wayang. Kepriye lire? Kita asring mangerteni, nalika ki dhalang durung munggah sasana pentas, nalika para pengrawit wus miwiti gendhing-gendhing manguyu-uyu, gunungan wis ditancepake ana tengah kelir. Wektu iku, dunya durung ana crita. Dunya saisine nalika durung ana manungsa temtu isih wujud alam...

  Taksi

  Dening Fahmi Abdillah

  SEDAN merk Toyota Limo werna biru takpanasi. Ora lali sadurunge takumbah resik, jerone taksulaki, nggo ngilangi bledug.  Mobil taksi, kudune ngutamakake rasa nyamane penumpang, salah sijine kanthi cara ngreksa karesikan njaba lan njerone. Kahanane mobil taksetiti, aja ngasi amarga kentekan banyu radiator, dina iki ora ngeterake penumpang tekan panggon kang dituju. Mobil taksetir nyang terminal Penggaron. Tekan kana takparkir pinggir dalan ngarep pom bensin. Kaya padatan aku metu saka mobilku, gageyan nggolek penumpang. “Tindak pundi, Pak?’’ bapak-bapak nganggo bathik sing lagi mudhun saka...

  Uri Pradanasari

  mar-di-ka bocah desa nembang sumawur aruming kembang kembange werna abang jejer-jejer kadya gambang gambang kang mbedaya gula gulane gula klapa gula klapa kang nantang ima kojahe alus linambar panca gawe ayem soca kang wursita lakune ngubengi palagan rina wengi gawe tratapan pawongan kadya pawuhan ludira dadi dolanan kawuryan nora kascarjan mar-di-ka.. mar-di-ka.. mlayu tanpa daya kari pasrah mring Mbahu Reksa pungkasane dadi jawara sekaran, 20 agustus 2014 tirta mega tirta kaca mega nora linambar apa-apa among pandeng pinandeng tan gawe mubeng saben lunga melu lunga ngetutake lakune rina apa meneh...

Tautan Luar

Tautan Dalam

 • Kontak Kami

  Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa
  Gedung B8 Fakultas Bahasa dan Seni
  Universitas Negeri Semarang
  Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229


  Telepon/Fax. (024) 86458383
  E-mail: bahasajawaunnes@yahoo.com
  Facebook: Bahasa Jawa Unnes
  Twitter: @jawaunnes